Moje vlastní „myšlenka“ inspirovaná jedním zajímavým „obrázkovým twítem“ (od @solvemymaths). Po chvíli „mudrování“ nad tímto obrázkem přišel gejzír myšlenek, co bych s puntíky v hodinách matiky mohl všechno dělat. A nezůstalo jen u plánů – od září 2017 ve „své třídě“ tento nápad využívám, rozvádím a samozřejmě postupně podle aktuální zpětné vazby překopávám.

O co tedy jde? Jak už sám název napovídá, jedná se o využití „puntíků“ pro rozvoj různých matematických dovedností. Původní záměr byl využít problémové úlohy s puntíky jako STARTÉR v šesté třídě, kdy jsem chtěl na začátku vyučovací hodiny rozvíjet a upevňovat představy o číslech, matematických operacích, procvičovat logiku a prostorovou představivost. Později jsem je začal využívat i k dobrovolným domácím úkolům a jako doplňující úkoly pro „rychlíky“ v průběhu hodiny.

Zprvu jsem vše řešil přes Powerpoint. Prostě jsem přišel, pustil příslušný slide v prezentaci a žáci s pomocí čtverečkovaného papíru překreslovali a řešili. To mělo své klady i zápory…

Přesto jsem vyhodnotil, že tudy asi dál cesta nepovede. Např. kvůli dobrovolným DÚ jsem potřeboval online přístup…

Na článku se pracuje…