pspacek@kantorina.cz

PAVEL ŠPAČEK

2. stupeň, Ma-Ze

Vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na MU v Brně. Již od studentských let ho fascinovaly počítače a jejich možnosti. Proto vždy hledal nějaké cesty, jak tyto technologie rozumně a efektivně uchopit. To ho dovedlo až k pravidelnému zařazování a využívání ICT ve vyučovací hodině jako běžné pomůcky.

V současné době je jeho domovským přístavem zámek na Dolní Rožínce. V menší základní škole se zde, kromě ‚ředitelování‘ a výuky informatiky, stará jako metodik a koordinátor ICT o smysluplné nasazování moderních technologií (počítačů, iPadů, ozobotů…) do výuky napříč předměty. Rovněž se aktivně snaží dělit se širokým okolím o své know-how v rámci skupiny GEG Uranium, na Twitteru, při různých setkáních…

Jsem jen obyčejný chlap, kantor s blbou vlastností hledat ve všem smysl. Trochu motorkář, (ne)aktivní sportovec, ale hlavně člověk, který má rád svou práci (ač na ni poměrně často vzhledem k různým okolnostem „nadává“) a moderní technologie (kterých se zároveň tak trochu děsí). Mnoha věcem nerozumím, ale vždycky si k nim snažím najít nějakou cestičku. A právě tato spojení byla asi jedním z důvodů, proč vznikl tenhle (zdánlivě nesmyslný) web…

Od útlého mládí je součástí udržování lidových tradic na Horácku a nyní propojuje moderní technologie s prohlubováním poznání kulturního dědictví dětí napříč všemi předměty. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV na MU v Brně.

Učí na Dolní Rožínce. Ráda pracuje ve smysluplných celcích, kde využívá mezipředmětové vztahy a jejich vzájemné propojení s moderními přístupy k učení. Je autorkou procvičovacích sešitů z matematiky 2.-5. třídy (nakl. Fragment) a spoluautorkou metodik pro 2. a 3. třídu. 

Aktivně se snaží dělit se širokým okolím o své nápady v rámci GEG Uranium a na Twitteru.

Narodila jsem přesně toho dne a roku, kdy vyšel singl Angie od The Rolling Stones. V tomto roce se také ve světě nosily kalhoty do zvonu a u nás byla natočena pohádka Tři oříšky pro Popelku, filmový muzikál Noc na Karlštejně, na Ještědu byl slavnostně otevřen televizní vysílač tvaru rotačního hyperboloidu a bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní WIMP v laboratořích firmy Xerox. Svůj čas rozděluji mezi rodinu, práci a zábavu.

spackova@kantorina.cz

SIMONA ŠPAČKOVÁ

1. stupeň