Na začátku se určitě hodí připomenout (viz I. díl povídání), že k používání ThatQuizu NEMUSÍ mít účet ani učitel ani žák. Zvláště na rychlé procvičování (ve škole i doma), využití času u zdatnějších (samozřejmě i u slabších) žáků nebo na „zahřívačky“ a nastartování myšlení na začátku hodiny to ani není potřeba. V těchto případech může stačit, že je zpětná vazba poskytnuta hned žákovi (ten vidí své chyby a může na ně reagovat). Pokud chce učitel mít přesto aspoň trochu povědomí o tom, jak žáci během hodiny v aplikaci „řádili“, může chtít vidět závěrečnou tabulku s vyhodnocením aktivity (počet správných a chybných odpovědí…).

Abychom ale mohli využít aplikaci „naplno“, registrací si projít musíme. Mít učitelský účet má (stejně jako v jiných aplikacích) totiž spoustu výhod. Pokud nevíte jak to provést, stačí se podívat na předchozí II. díl, kde jsem se právě tomuhle tématu věnoval docela podrobně. Není to nic složitého, uvidíte. Snad vás následující řádky přesvědčí o tom, že to stojí za námahu a že by byla velká škoda všechny ty „thatquizové vychytávky“ nevyužít.

ThatQuiz

Vytvoření testu a jeho přiřazení

Jsme přihlášeni pod kantorským účtem a máme nachystané třídy (se jmény všech žáků, hesly pro přístup, případně e-mailovými adresami atd. – viz povídání v II. díle). Po zalogování před sebou vidíme následující základní obrazovku s pokyny, co s ThatQuizem můžeme všechno dělat (stejnou obrazovku můžeme kdykoliv znovu vyvolat kliknutím na možnost INSTRUKTIONS vlevo dole v sekci ADMIN). Instrukce jsou sice v angličtině, i tak myslím, že v případě potřeby bude nápověda pro každého poměrně pochopitelná. Přesto poradím pár věcí…

1 Než se pustíme do vytváření a přidělování testu, je třeba nejdříve určit, s jakou CLASSES (třídou) chceme pracovat.  Jednoduše klikneme na příslušné rozbalovací tlačítko a vybereme danou třídu.

2 Vytvoření testu je potom opět otázka pár kliknutí. V sekci COMMON TESTS si volíte téma a upravíte si základní parametry testu. Předpokládám, že význam jednotlivých položek je jasný (pokud ne, mrkněte na I. díl nebo jednoduše experimentujte).

Oproti nastavování v anonymním režimu (bez učitelského účtu) se zde objevilo několik nových možností. Především, po položkách nastavujících počet příkladů (LENGTH), jejich obtížnost (LEVEL) a omezení času (TIMER) následuje místo FEEDBACKu volba ORDER. Ta, jak určitě většina z vás tuší, umožňuje zvolit, jestli budou příklady při testování zobrazovány v pevném nebo náhodném (což je mnohem zajímavější varianta) pořadí.

O několik nastavení (která se mění podle tématu, který jste si pro tvorbu testu zvolili) níže je tlačítko REGENERATE. Pokud se vám automaticky nabízené příklady moc nezdají, stačí kliknout a vygenerují se příklady nové.

Dalším novinkou je oblast TEST NAME. Volba AUTO bude po každém generování nabízet nové jméno testu, což není moc pohodlné. Doporučuji ji VYPNOUT. Druhé políčko pak následně slouží pro vaše označení testu. Něco jako třeba v tomto případě MA6 – Zlomky 1B… 😉

Než test uložíte a zvolené třídě přiřadíte (tlačítko ASSIGN TEST), máte ještě možnost určit si, jestli to chcete poslat rovnou všem žákům třídy na vypracování (volba NOW) nebo je to zatím jen „pracovní verze“ a žákům ji přidělíte později (NOT YET). 

Finální úprava testu

Pokud budete chtít s vytvořenými testy dodatečně něco provádět, je potřeba kliknout úplně vlevo (pod volbou třídy) na SEE TESTS. Objeví se před vámi přehled všech vytvořených testů a spousta možností, co s nimi provádět. Nabídka závisí na tom, jestli už test někdo z žáků vyplnil a bylo provedeno tudíž vyhodnocení nebo jestli je test nový a teprve s ním žáci budou pracovat. Testy můžete mazat, duplikovat, spojovat, importovat od jiného učitele, nahlížet do hodnocení…

Kliknutím na název testu se pak dostanete do jeho nastavení (editace). Abych nemusel popisovat jednotlivé možnosti, nechal jsem „strýčka Googla“ vše přeložit. 😇 Na následujícím obrázku vidíte obrazovku v originále i v češtině. Význam jednotlivých položek je i přes nedokonalý překlad asi pochopitelný…

Horní část slouží k nastavování parametrů příslušného testu (např. můžete přiřadit časový limit, určit datum, kdy se objeví test každému žákovi k vyplnění nebo naopak vyprší možnost test vyplnit, stanovit počet otázek v testu, přidat instrukce, které se zobrazí před začátkem testu…). V dolní části lze potom upravovat jednotlivé otázky (mazat je, přeuspořádat, přidávat další, měnit jejich bodování atd.). Možností a variant nastavení je vcelku dost a bude záležet na vkusu a potřebách každého z vás.

Nezapomeňte na dva nenápadné odkazy umístěné úplně nahoře. Ten vlevo je přímým odkazem na test, ten vpravo může sloužit žákům k procvičování (anonymnímu). Ideální varianta na přípravu doma… 😉

Kde je ten PŘEHLED?

Slíbil jsem sofistikovanější funkce a přehled o chybách. Takže pojďme na to… Vytvořili jsme test(y) pro určitou třídu, žáci vše doma nebo ve škole v hodině vyplnili a my chceme prozkoumat a rozebrat výsledky.

Je to jednoduché. ThatQuiz naštěstí o všech testech v dané třídě ukládá podrobnosti a vytváří z nich relativně přehlednou a interaktivní tabulku. Stačí kliknout v levém sloupečku na GRADES.

Díky tomuto zobrazení vidíte souhrnně informace o procentuální úspěšnosti všech žáků třídy ve všech testech. Hned také víte, kdo test ještě nevyplnil a jaká je průměrná úspěšnost žáků.

Pokud chcete jít ještě více do hloubky a získat podrobnější informace, můžete si vybrat ze dvou základních zobrazení:

A Detailní pohled na jednotlivé testy (kliknutím na název testu nahoře v záhlaví tabulky) s možností seřadit si studenty nejen podle jména, ale hlavně podle úspěšnosti nebo podle času, který potřebovali k vyplnění testu. Velkým bonusem je potom zobrazení tabulky s příklady, kde žáci dělali nejčastěji chyby. Samozřejmostí jsou potom podrobné informace o každém žákovi (počet nezodpovězených otázek, počet chyb a konkrétní příklady, kde a jaká chyba se objevila, čas potřebný k vyřešení celého testu i přepočítaná průměrná hodnota na jeden příklad). Všechny informace můžete tisknout, případně poslat studentům na e-mail.

B Detailní výsledky určitého žáka (kliknutím na číslo vyjadřující procentuální úspěšnost), kdy vidíte klasicky všechny již zmiňované údaje. Samozřejmostí je i výpis příkladů, ve kterých žák udělal chybu. Velmi nenápadné je zobrazena možnost UPRAVIT ÚSPĚŠNOST V PROCENTECH (na obrázku modře zvýrazněný nápis EDIT). Pokud žák z nějakého důvodu „vymyslí“ jiné řešení, které lze uznat za správné, může tady učitel upravit výslednou procentuální úspěšnost. Nezmění se ale nic jiného, jen se v přehledu kromě původní hodnoty objeví ještě řádek s upravenými procenty (viz dynamický obrázek, kde pohybem dělící čáry do stran měníte pohled na situaci před změnou procent a po její úpravě)

Závěr

ThatQuiz je velmi silným nástrojem vhodným zvláště pro mechanické procvičování učiva. Ale to není špatně. Pokud budete potřebovat nějakou látku rychle zopakovat, ujistit se o tom, že jí žáci porozuměli, umí vám poskytnou i nesmírně cennou zpětnou vazbu. Stačí jen vědět kde ji hledat a jak s ní pracovat. Kde ji najít už víme. 😉 Jak s ní pracovat, to už je nad rámec tohoto článku…

Další díly

COŽ TAKHLE DÁT SI THATQUIZ II.

...druhé ze série povídání o aplikaci ThatQuiz aneb jak na registraci a vytvoření učitelského účtu.

POKRAČOVAT ►

COŽ TAKHLE DÁT SI THATQUIZ IV.

...poslední z plánované série povídání o aplikaci ThatQuiz bude především o tom, jak si vytvořit vlastní test.

POKRAČOVAT ►

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *